Zamknij

LEKTOREK NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH

REGULAMIN

I. Informacje ogólne
1. "LEKTOREK" w Mońkach jest prywatną placówka oświatową, działającą od 23 sierpnia 1993 roku na podstawie wpisu Kuratorium Oświaty w Białymstoku do ewidencji placówek oświaty pozaszkolnej.
2. Od 30 grudnia 2004 LEKTOREK NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO zwany dalej "LEKTORKIEM" działa na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Białegostoku.
3. Celem "Lektorka" jest organizacje nauki nowożytnych języków obcych.
4. Nauczanie języków obcych odbywa się w oparciu o najnowsze podręczniki i materiały pomocnicze, z wykorzystaniem sprawdzonych teorii i metod dydaktycznych.
5. Zajęcia prowadzone są przez lektorów posiadających pełne kwalifikacje zawodowe w nauczaniu języków obcych, tzn. tytuł magistra filologii języka nowożytnego lub innych pokrewnych kierunków, przygotowanie pedagogiczne i doświadczenie w nauczaniu języków obcych.

II. Informacje o organizacji zajęć.
1. Uczestnictwo w zajęciach języka obcego jest dobrowolne i płatne.
2. Zajęcia prowadzone są w lokalach wyznaczonych przez organizatora zajęć.
3. Zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych.
4. Zapisując się na kurs języka obcego uczestnik składa oświadczenie o przyjęciu do wiadomości zasad i warunków kursu oraz zobowiązuje się do regularnych opłat za naukę języka obcego. 5. Roczny kurs języka obcego dzieli się na dwa semestry.
. kursy zwykłe obejmują 2 godz.tygodniowo,35 godz. semestralnie, 70 godz. rocznie.
6. Jednostka lekcyjna trwa 30 minut ( w grupach dzieci najmłodszych ), 45 minut ( w grupach dzieci starszych i grupach młodzieżowych).
7. Rok dydaktyczny trwa od września do czerwca i jest podzielony na dwa semestry.
8. Wszystkie zajęcia dydaktyczne odbywają się według ustalonego planu.
9. W przypadku dłuższej choroby lektora, "Lektorek" zapewni innego nauczyciela o równie wysokich kwalifikacjach celem przeprowadzenia zajęć. Gdyby z powodu nadzwyczajnych okoliczności okazało się to niemożliwe do wykonania, "Lektorek" zapewni przeprowadzenie zajęć w innym terminie, uzgodnionym z bezwzględną większością uczestników kursu, lub odpowiednio obniży należność za kurs.

III Informacje finansowe.
1. Osoby deklarujące chęć uczestnictwa wpisywane są na listę z chwilą podpisania umowy o opłatę nauki języka angielskiego.
2. W koszt kursu wliczone są dodatkowe materiały dydaktyczne oraz inne inwestycje dokonywane w celu podniesienia efektywności nauki języków obcych.
3. Opłata za kurs nie obejmuje podręcznika i zeszytu ćwiczeń niezbędnych w nauczaniu języków obcych. Uczestnicy kursu zobowiązani są do zakupu podręcznika, zeszytu ćwiczeń lub materiałów ksero przygotowanych przez "Lektorka".
4. Gdyby uczestnik kursu w sposób nagminny prezentował brak przewidzianych programem zajęć materiałów kursowych, "Lektorek" może to potraktować jako permanentne nieprzygotowanie do zajęć, skutkujące skreśleniem słuchacza z kursu.
5. Opłatę za kurs można wnieść w formie wpłaty jednorazowej lub ratalnej. W przypadku wpłaty pełnej kwoty opłaty za kurs, "Lektorek" udziela 5% bonifikaty od podstawowej stawki kursowej wyliczonej do danego typu grupy i kursu.
6. W przypadku płatności w ratach, uczestnik kursu wypełnia stosowną deklarację określając sposób i kwotę płatności.
7. W przypadku rezygnacji z kursu w pierwszym miesiącu nauki "Lektorek" zwraca należność pomniejszając ją o kwotę za odbyte zajęcia i 30% sumy należności za rozpoczęty semestr, tytułem poniesionych kosztów. Każdy przypadek rezygnacji z kursu musi być zgłoszony pisemnie.
7.1 Brak pisemnej informacji o rezygnacji skutkuje żądaniem pełnej opłaty za kurs.
8. W przypadku rezygnacji z kursu po upływie miesiąca od daty rozpoczęcia kursu wycofanie wpłaty za kurs nie jest możliwe.
9. Rezygnacja z kursu w terminie dłuższym niż jeden miesiąc od rozpoczęcia nauki nie zwalnia uczestnika rezygnującego z kursu z obowiązku dokonania pełnej wpłaty za kurs, gdyż od chwili zapisu "Lektorek" ponosi wszystkie koszty uczestnictwa.
10. W przypadku odmowy opłaty "Lektorek" będzie dochodził roszczeń na drodze prawnej, oraz dodatkowo zgłosi dłużnika "Lektorka" do Rejestru Dłużników prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy.
Anna Łakus


Pobierz regulamin w wersji do wydruku

Zamknij

Informacje i zapisy:
lektorek@tlen.pl
tel. 85 6540-717 (po godz. 16.00)
505 372 660

Zajęcia odbywają się:
- Białystok, ul. Swobodna 45
- Mońki, ul. Wyzwolenia 5


Zamknij


angielski

nazwa kursuliczba godzinopłata miesięczna grupa mini - do 3 osób
Talking Kids (klasy I-III)70 X 45min.150 zł
Talking Kids (klasy I-III)70 X 30min.150 zł
Smarteenies (klasy IV-VI)70 X 45min.170 zł
Genius Kids (klasy I-VI)30 X 45min.50 zł
Gimnazjum Experts 1,2 (klasy I-II)70 X 45min.170zł
Gimnazjum Experts 3 (klasa III)80 X 45min.140 zł
Genius Teens (klasy I-III)30 X 45min.50 zł
Matura SOS (klasy I-III)80 X 45min.150 zł
Matura Experts (klasy II-III)80 X 45min.150 zł
Conversation Classes(klasy I-III)30 X 45min.100 zł

System zniżek:
- zniżka kontynuacyjna - 10%
- zniżka rodzinna - 5%
- zniżka za wpłatę semestralną - 5%
Zniżki sumują się!

francuski

grupaliczba godzinopłata roczna
dzieci70x45 minut.1400 zł
młodzież70x45 minut.1400 zł
dorośli70x45 minut.1400 zł

niemiecki

grupaliczba godzinopłata roczna
dzieci70x45 minut.1400 zł
młodzież70x45 minut.1400 zł
dorośli70x45 minut.1400 zł
angielski

nazwa kursuliczba godzinopłata miesięczna grupa mini - do 3 osóbopłata miesięczna grupa standard - od 4 osób
Talking Kids (klasy I-III)70 X 45min.150 zł110 zł
Talking Kids (klasy I-III)70 X 30min.140 zł100 zł
Smarteenies (klasy IV-VI)70 X 45min.150 zł110 zł
Genius Kids (klasy I-VI)30 X 45min.30 zł
Gimnazjum Experts 1,2 (klasy I-II)70 X 45min.150zł110 zł
Gimnazjum Experts 3 (klasa III)80 X 45min.140 zł110 zł
Genius Teens (klasy I-III)30 X 45min.40 zł
Matura SOS (klasy I-III)80 X 45min.150 zł120 zł
Matura Experts (klasy II-III)80 X 45min.150 zł120 zł
Conversation Classes(klasy I-III)30 X 45min.100 zł80 zł

System zniżek:
- zniżka kontynuacyjna - 10%
- zniżka rodzinna - 5%
- zniżka za wpłatę semestralną - 5%
Zniżki sumują się!

francuski

grupaliczba godzinopłata roczna
dzieci70x45 minut.1400 zł
młodzież70x45 minut.1400 zł
dorośli70x45 minut.1400 zł

niemiecki

grupaliczba godzinopłata roczna
dzieci70x45 minut.1400 zł
młodzież70x45 minut.1400 zł
dorośli70x45 minut.1400 zł
angielski

nazwa kursuliczba godzinopłata miesięczna grupa mini - do 3 osóbopłata miesięczna grupa standard - od 4 osób
Talking Kids (klasy I-III)70 X 45min.150 zł100 zł
Talking Kids (klasy I-III)70 X 30min.140 zł90 zł
Smarteenies (klasy IV-VI)70 X 45min.150 zł100 zł
Genius Kids (klasy I-VI)30 X 45min.30 zł
Gimnazjum Experts 1,2 (klasy I-II)70 X 45min.150zł100 zł
Gimnazjum Experts 3 (klasa III)80 X 45min.140 zł100 zł
Genius Teens (klasy I-III)30 X 45min.40 zł
Matura SOS (klasy I-III)80 X 45min.150 zł110 zł
Matura Experts (klasy II-III)80 X 45min.150 zł110 zł
Conversation Classes(klasy I-III)30 X 45min.100 zł70 zł

System zniżek:
- zniżka kontynuacyjna - 10%
- zniżka rodzinna - 5%
- zniżka za wpłatę semestralną - 5%
Zniżki sumują się!

francuski

grupaliczba godzinopłata roczna
dzieci70x45 minut.1400 zł
młodzież70x45 minut.1400 zł
dorośli70x45 minut.1400 zł

niemiecki

grupaliczba godzinopłata roczna
dzieci70x45 minut.1400 zł
młodzież70x45 minut.1400 zł
dorośli70x45 minut.1400 zł

Zamknij

Kłania się Państwu Anna Łakus - dyrektor Szkoły Języków Obcych "LEKTOREK".

Jestem magistrem filologii angielskiej, nauczycielem dyplomowanym białostockiego liceum ogólnokształcącego z 19-letnim stażem pracy i uprawnieniami egzaminatora maturalnego, i gimnazjalnego. Przykładam ogromną wagę do stałego rozwoju zawodowego, uczestnicząc w różnorodnych konferencjach metodycznych, warsztatach i kursach doskonalących. Mam częsty kontakt z żywym językiem podczas licznych podróży do Wielkiej Brytanii i USA. Jestem entuzjastką swojej pracy, staram się zafascynować moich uczniów nauką języka angielskiego i uwrażliwić ich na kulturę krajów anglojęzycznych.Jestem mamą nastolatki i dziewięciolatka, stąd też szczególne zrozumienie potrzeb i zainteresowań najmłodszych uczniów i oczekiwań ich rodziców. Zapraszam do nauki języków obcych pod fachowym okiem doświadczonych nauczycieli, w miłej i przyjaznej atmosferze.

Zamknij

Talking Kids (Gaduły) - angielski dla dzieci najmłodszych (I-III klasa szkoły podstawowej).
70-godz. kurs wzbogacony jest o elementy z zakresu muzyki, rytmiki, plastyki i małej motoryki. Dzieci uczą się języka poprzez zabawy językowe, gry planszowe, wierszyki, rymowanki, śpiewając piosenki i odgrywając scenki sytuacyjne; przyswajają język w sposób naturalny, podczas zabawy. Kurs jest dodatkowo wzbogacony o zajęcia multimedialne z wykorzystaniem oprogramowania Genki English, English Kids Lab oraz Crocolearn System.

Smarteenies (Mądrale) - angielski dla dzieci starszych (IV-VI klasa szkoły podstawowej).
70-godz. kurs oparty jest na metodzie komunikatywnej (jednej z najnowocześniejszych i najbardziej skutecznych metod nauczania języków obcych), która kładzie nacisk na równoległe rozwijanie czterech umiejętności językowych tj. słuchania, czytania, mówienia i pisania. Dzieci zachęcane są do spontanicznej i kreatywnej wypowiedzi w języku angielskim. Dzięki zastosowaniu przeróżnych zabaw komunikacyjnych oraz nowoczesnych materiałów dydaktycznych i audiowizualnych młodzi słuchacze uczą się skutecznego posługiwania się językiem w standardowych sytuacjach życia codziennego.

Genius Kids (Mali Geniusze) - angielski dla dzieci uzdolnionych, ambitnych i pracowitych.
30-godz. kurs jest prowadzony w formie dodatkowych zajęć do kursów Talking Kids i Smarteenies; wzbogacony o naukę online, z wykorzystaniem lektur i filmów w oryginalnej wersji językowej, kurs ma na celu zachęcanie uczniów do pracy nad sobą, rozwijanie umiejętności i zainteresowań wykraczających poza program nauczania a w rezultacie uczestnictwo w przedmiotowym konkursie języka angielskiego.

Zamknij

Gimnazjum Experts 1,2 (przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym).
70-godz. kurs oparty jest na metodzie komunikatywnej (jednej z najnowocześniejszych i najbardziej skutecznych metod nauczania języków obcych), która kładzie nacisk na równoległe rozwijanie czterech umiejętności językowych tj. słuchania, czytania, mówienia i pisania. Młodzież zachęcana jest do spontanicznej i kreatywnej wypowiedzi w języku angielskim, zarówno ustnej jak i pisemnej. Dzięki zastosowaniu różnorodnych ćwiczeń wzbogacających słownictwo i struktury gramatyczne oraz nowoczesnych materiałów dydaktycznych i audiowizualnych młodzi słuchacze uczą się skutecznego posługiwania się językiem w standardowych sytuacjach życia codziennego.

Gimnazjum Experts 3 (przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym).
80-godz. kurs ma na celu zapoznanie uczniów ze wszystkimi typami zadań i technik egzaminacyjnych egzaminu gimnazjalnego, powtórzenie i poszerzenie słownictwa, poznanie i utrwalenie niezbędnych struktur gramatycznych, doskonalenie umiejętności pisania krótkich form użytkowych.
Kurs również obejmuje:
- miesięczne egzaminy próbne z poszczególnych działów
- 5 symulacji egzaminu pisemnego
- śródsemestralny monitoring postępów

Genius Teens (Nastoletni Geniusze) angielski dla młodzieży uzdolnionej, ambitnej i pracowitej.
30-godz. kurs jest prowadzony w formie dodatkowych zajęć do kursu Gimnazjum Experts; wzbogacony o naukę online, z wykorzystaniem lektur, filmów w oryginalnej wersji językowej oraz różnorodnych testów leksykalno- gramatycznych, kurs ma na celu zachęcanie uczniów do pracy nad sobą, rozwijanie umiejętności i zainteresowań wykraczających poza program nauczania a w rezultacie uczestnictwo w przedmiotowym konkursie języka angielskiego.

Zamknij

Matura SOS (przygotowanie do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym + nowego egzaminu ustnego).
80-godz. kurs oparty jest na metodzie komunikatywnej (jednej z, z najnowocześniejszych i najbardziej skutecznych metod nauczania języków obcych), która kładzie nacisk na równoległe rozwijanie czterech umiejętności językowych tj. słuchania, czytania, mówienia i pisania. Dzięki różnorodnym ćwiczeniom leksykalnym i gramatycznym maturzysta powtórzy i poszerzy słownictwo z zakresu 15 tematów maturalnych oraz udoskonali umiejętność rozwiązywania wszystkich typów zadań maturalnych.
Kurs również obejmuje:
- miesięczne matury próbne z poszczególnych działów
- 5 symulacji egzaminu pisemnego
- śródsemestralny monitoring postępów
- symulacje egzaminu ustnego z poszczególnego działu
- 5 symulacji egzaminu ustnego

Matura Experts (przygotowanie do matury na poziomie rozszerzonym + nowego egzaminu ustnego).
80-godz. kurs ma na celu zapoznanie uczniów ze wszystkimi typami zadań maturalnych i technik egzaminacyjnych, powtórzenie i poszerzenie słownictwa z zakresu tematów maturalnych, poznanie i utrwalenie niezbędnych struktur gramatycznych, doskonalenie umiejętności pisania: rozprawki, recenzji, opowiadania, opisu.
Kurs również obejmuje:
- miesięczne matury próbne z poszczególnych działów
- 5 symulacji egzaminu pisemnego
- śródsemestralny monitoring postępów
- symulacje egzaminu ustnego z poszczególnego działu
- 5 symulacji egzaminu ustnego

Zamknij

LEKTOREK - SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH

zaprasza dorosłych na 60-godzinny kurs "Angielski w pigułce"

*Kurs bazuje na nowoczesnej metodzie, która polega na wykorzystaniu multimediów, filmów, gier planszowych(jednoczesne oddziaływanie na wiele zmysłów - słuch, wzrok, rych),

*System powtórek przyspiesza proces przenoszenia informacji z pamięci roboczej do pamięci długoterminowej(nie tylko rozumiemy, lecz przede wszystkim stosujemy je w praktyce!),

*Dzięki dużej ilości zajęć konwersacyjnych w ciągu dwóch semestrów kursanci nauczą się swobodnie komunikować w języku angielskim(poziom elementary/pre-intermediate),

*Kurs przeznaczony jest dla osób, które wcześniej miały już kontakt z językiem angielskim, czyli tzw. false beginners, i planują wakacje lub podjęcie pracy za granicą.


Zajęcia odbywają się we wtorki i piątki w godzinach 20.00-20.45
w siedzibie LEKTORKA w Mońkach,

Koszt kursu - 100 zł miesięcznie+koszt podręcznika 80 zł(XI,X,XI,I,II,III,IV,V,VI- 8 miesięcy)

Zamknij